resultater

Født: 07.01.2008

Helse:

HD: A

AD: A

Øyne: uten anmerkning 22.12.2010

Utstilling:

BIS 3 valp 4-6 måneder på NRK avd Kongsvinger dommer Anne-Berith Waskaas

Bis 3 valp 6-9 måneder BIS 3 valp NRK avd Ringeriket dommer Ragnhild Ulin

1 JK Vikingskipet 2008 for Becky Johnson

1 JK flatmesterskapet2009 for dommer Glennys Gwilliam, England.

1 BK Bogstad 2010 for dommer Per Iversen

Exc.BK 1.BKK CK 2013  Norsk Retrieverklubb for Søndergaard, Chr. Brix

Exc.BK  2014 Norsk Retrieverklubb Skiptvet for Karlsson, Jens

 

Beste resultat jakt:

Working test ak 1. plass og 93 poeng, flatmesterskapet Hokksund juni 2011

vinnere av workingtest 2011, Karoline Sivertsen, Liv og Laika, Mette Fevang

Østfoldprøven 12.09.10

dommer: Trond Gjøtterud

1.ak

Kritikken

Søk:fint søk i aktuellt område tilsammen med fører

fart og utholdenhet:fin fart

nese: effektiv

Dirigerbarhet: akseptabel

Markeringsevne: utm.

skuddreaksjon: utm.

almen oppførsel: utm.

apporteringslyst: stor

apportgrep: fine grep og avleveringer

samarbeidsvilje: stor

hundetoleranse: utm.

Sammenfattende kritikk: gjennomfører prøven på fin måte i god kontakt med før

Osloprøven 18.09.11

dommer: Grete Ranheim, Erling skotner og øivind Veel

2.ak

Kritikken

Søk:Vel anlagt. Dekker området godt.

fart og utholdenhet: ok

hjem fra drive

nese: ok

Dirigerbarhet: ok

Markeringsevne: ok

skuddreaksjon: ok

almen oppførsel: ok

apporteringslyst: tidvis noe umotivert

apportgrep: Urolig munn og legger ett vilt ned ved førers fot fra vann.

samarbeidsvilje: ok

hundetoleranse: ok

Sammenfattende kritikk: Løser alle dagens oppgaver som en god jakthund. Små brister gir dagens premiegrad.

Elverum prøven 25.06.11

dommer : Britt Elise Vold

landdirigering fungerer veldig bra, men vann…

3.ak

Kritikken

Søk:selvstendig og effektivt, dekker området

fart og utholdenhet:god

nese: effektiv

Dirigerbarhet: utmerket fremadsending på land, ikke styrbar på vann

Markeringsevne: oppmerksom, konsentrert, ok minne

skuddreaksjon:fast og rolig

almen oppførsel: avbalansert og arbeidsvillig

apporteringslyst:  spontan,men kan ønske noe mer spontanitet på kanin

apportgrep: utmerket grep, inn og avleveringer

svømmesettog arb.vilje i vann: Arbeidsvillig i vann, svømmer effektivt

samarbeidsvilje: ok

hundetoleranse: ua

Sammenfattende kritikk: Løser det meste av dagens oppgave i god kontakt med fører. Manglende styrbarhet i vann setter premiegraden.

Oslo prøven 19.09.10

dommer : Pål Bårdsvik

3.ak

Kritikken

Søk:gjennomfører i dag et felt- arb. i god fart. bringer raskt og effektivt felt vilt

fart og utholdenhet:god

nese: anvendes

Dirigerbarhet: går i anvist retning. løser oppgaven på en fin måte

Markeringsevne: gjennomgående godt minne er konsentrert

skuddreaksjon: bra

almen oppførsel: noe urolig, ivrig medspill

apporteringslyst: gjennomgående spontan

apportgrep: myke grep, men slipper flere vilt. trenger noe støtte

svømmesettog arb.vilje i vann: Går villig i vann

samarbeidsvilje: god

hundetoleranse: meget bra

Sammenfattende kritikk: En flat – tispe som i dag gjennomfører stort sett alle prøvens momenter på en effektiv måte. Noe belastning i et av markeringstilfellene, samt nedlegg av flere vil gir dagens premiegrad

Vestfoldprøven 26.09.09

dommer : Idar Reinaas

1.pr i BK, og prøvens beste hund

Kritikken:

Søk: søker stort og effektivt. i alle delerav området og viser fin effektivitet
Fart og utholdenhet: Fin fart,holder godt
Nese: meget aktiv  Markeringsevne: meget presis
Skuddreaksjon: oppmerksom
Almenn Oppførsel:tiltalende
Apporteringslyst: spontan
Apportgrep:Fine grep og gjennomgående akseptable avleveringer
Vannarbeid:Jobber godt og eff.i vann
Samarbeidsvilje: Utmerket
Sammenfattende kritikk: En hund som viser effektivt arbeid i alle deler av prøven i god kontakt med fører.

Flatmester nr. 13 2009, Flatmester nr. 13 2010

Unghundmester nr 4 2009

Bestått kvalifiseringsprøve: desember 2008